+49 (0)40 3501 5258 cbch@hamburg.de

感谢您过去一年对我们的支持与信任!

值此新年伊始,新春佳节到来之际,谨致以节日的祝贺和诚挚的问候!

祝福您:

            新春快乐 万事如意

            生意兴隆 阖家安康

 

CBCH 汉堡中国商务中心